Audio a video

Mobilný prezentačný stojan

<div class="tab-content"><br /><div class="std"><br /><p style="text-align: justify;">Mobiln&yacute; prezentačn&yacute; stojan je v&yacute;born&yacute; do kancel&aacute;ri&iacute; ako aj do &scaron;koly na predn&aacute;&scaron;ky, rokovania. Vďaka kolieskam sa ľahho premiestňuje. Na stojane sa nach&aacute;dza 1 ks z&aacute;sobn&iacute;ka pre notebook, 1 ks konzoly na TV a 1 ks z&aacute;sobn&iacute;ka pre projektor, alebo kameru. V&yacute;&scaron;ku z&aacute;sobn&iacute;kov a konzoly je možn&eacute; nastaviť na požadovan&uacute; v&yacute;&scaron;ku pomocou otvorov na r&aacute;mu kon&scaron;trukcie.</p><br /><p style="text-align: justify;">Balenie obsahuje v&scaron;etky potrebn&eacute; skrutky k poskaldaniu, ako aj &scaron;r&oacute;by k r&ocirc;znym druhom monitorov, ďalej obsahuje aj in&eacute; skrutky, ktor&eacute; si m&ocirc;žete použiť v pr&iacute;pade potreby.</p><br /><p>-Koles&aacute; sa ot&aacute;čaj&uacute; v 360 stupňoch, s brzdou<br />-Doln&yacute; z&aacute;sobn&iacute;k pre n

Viac info Cena
Parabolický smerový mikrofón so slúchadlami

Parabolický smerový mikrofón so slúchadlami,dosah viac, ako 100 metrov, uloženie 12 sekundového záznamu pomocou digitálneho čipu, okamžité prehrávanie, vysokovýkonná optika, 8- násobné zväčšenie, funguje na batériu.

Viac info Cena
Bluetooth handsfree sada do auta

<p style="text-align: justify;">Vďaka handsfree sady nemus&iacute;te mobiln&yacute; telef&oacute;n držať v ruke, alebo telefonovať pomocou headsetu. Zapnut&iacute;m bluetooth ho m&ocirc;žete r&yacute;chlo sp&aacute;rovať s telef&oacute;nom a okamžite použ&iacute;vať. Pomocou tlačidiel m&ocirc;žete prijať a odmietnuť hovory a regulovať hlasitosť.</p><br /><p><span style="text-decoration: underline;">Niekoľko jednoduch&yacute;ch krokov na použitie:</span></p><br /><p style="text-align: justify;"><span>Zapnutie: stlačte a držte tlačidlo &bdquo;Play&ldquo; po dobu 2 sek&uacute;nd, k&yacute;m nezačne blikať modr&aacute; kontrolka. Po sp&aacute;rovan&iacute; sa zariadenie automaticky pripoj&iacute; k mobiln&eacute;mu telef&oacute;nu.</span><br /><span>Vypnutie: stlačte a držte tlačidlo &bdquo;Play&ldquo; po dobu 2 sek&uacute;nd a zariadenie sa vypne.</span><br /><span>Pripojenie: zariadenie je kompatibiln&eacute; so v&scaron;etk&yacute;mi zariadeniami Bluetooth.</span><br /><span>Po prvom pr

Viac info Cena

Najhľadanejšie