LED svetlá

Solárny reflektor so senzorom pohybu, 60 LED

<p style="text-align: justify;">Sol&aacute;rny reflektor so senzorom pohybu osvetl&iacute; dvor, terasu, vchod, alebo parkovacie miesto pomocou 60 ks LED- ov studenej bielej farby. Jednoduch&aacute; in&scaron;tal&aacute;cia, nevyžaduje pomoc odborn&iacute;ka. Disponuje 3 r&ocirc;znymi funkciami, m&ocirc;žete nastaviť citlivosť senzora pohybu, jas alebo časovač. Tlačidlo m&ocirc;žete nastaviť do 3 poz&iacute;ci&iacute;, okrem z&aacute;kladn&eacute;ho vypnutia a zapnutia je možn&eacute; nastaviť aj automatick&eacute; zapnutie. Je vybaven&yacute; ochranou IP.<br />Vďaka sol&aacute;rnej bat&eacute;rii nevyžaduje pripojenie k sieti, jednoducho treba spojiť sol&aacute;rnu bat&eacute;riu s reflektorom pomocou k&aacute;bla dĺžky 4,8 metrov.&nbsp;</p><br /><p>Vlastnosti:<br />-studen&aacute; biela<br />-maxim&aacute;lna doba osvetlenia: 6 hod&iacute;n<br />-v&yacute;kon: 4W<br />-jas: 180 lm<br />-bat&eacute;ria: 3,7&nbsp; V/ 1200 mAh<br />-doba nab&iacute;jania: 8-12 hod&iacute;n<br /><br />Ro

Viac info Cena
Solárne nástenné osvetlenie, 4 ks

<p style="text-align: justify;">Sol&aacute;rne n&aacute;stenn&eacute; osvetlenie, 4 ks, lampy m&ocirc;žete pripevniť jednoducho, pomocou priložen&yacute;ch skrutiek na stenu, stĺpy. Vďaka prev&aacute;dzkovaniu sol&aacute;rnym panelom &scaron;etria energiou, sieťov&eacute; pripojenie nie je potrebn&eacute;.<br />Po celodennom nab&iacute;jan&iacute; svietia až 12 hod&iacute;n. Po zatmen&iacute; sa automaticky zapn&uacute;.<br />Vhodn&eacute; na osvetlenie vchodov, parkovac&iacute;ch miest a vchodov&yacute;ch dvier.</p><br /><p>Balenie obsahuje 4 ks svietidiel s 12 ks LED- ov.</p><br /><p>&Scaron;pecifik&aacute;cia:<br />-sol&aacute;rny panel: 0.55W, 5.5V<br />-bat&eacute;ria Li-ion: 1200 mAh, 3.7V<br />-v&yacute;kon LED- ov: 0.2W<br />-ochrana IP64<br /><br /></p><br /><p>Rozmery produktu: 12,5x9,6x5 cm/ks<br />Hmotnosť produktu: 0,13 kg<br />Rozmery balika: 19x17,5x17 cm<br />Hmotnosť bal&iacute;ka: 0,59 kg</p>

Viac info Cena
LED osvetlenie pre slnečník

<p>LED osvetlenie bolo vyslovene vyvinuté pre slnečníky. Môžete používať doma v záhrade, ale je dokonalou voľbou aj na kúpalisko, alebo do gastronomického zariadenia. <br />Nakoľko disponuje s 3 rôznym druhom prevádzky, je výborným náldovým osvetlením, keď potrebujete silnejšie osvetlenie.<br />Môžete pripevniť nielen na slnečník, ale aj na stĺp alebo tyč. <br />Jednoduché upevnenie vnútornými svorkami do hrúbky 33-45 mm. Na zadnej strane sa nachádzajú 2 háčiky, pomocou ktorých je možné aj zavesiť.</p><br /><p>Nastavenie 3 intenzít:<br />-aktivácia 4 stredných LED<br />-aktivácia  24 bočných LED<br />-aktivácia všetkých 28 LED</p><br /><p>Produkt nie je odolný voči vode, treba chrániť pred vlhkosťou a nepriaznivými vplyvmi prostredia!</p><br /><p>Rozmery balíka: 17x16,5x4 cm<br />Hmotnosť balíka: 0,27 kg<br />Rozmery produktu:16x16x3 cm<br />Hmotnosť produktu: 0,22 kg</p><br /><p>Obsah balenia:<br />1 ks LED osvetlenie pre slenčník<br />1 ks používateľská príručka v slovenskom jazyku</

Viac info Cena
Obojsmerná solárna LED lampa s detektorom pohybu

<p style="text-align: justify;">Sol&aacute;rne lampy sa nab&iacute;jaj&uacute; pomocou sol&aacute;rnej energie, prev&aacute;dzkovanie je jednoduch&eacute; a ekonomick&eacute;, nie s&uacute; potrebn&eacute; žiadne k&aacute;ble, ani elektrina. Disponuje so senzorom s&uacute;mraku, lampa sa automaticky zapne po zatmen&iacute;.&nbsp;<span>Vďaka tomuvje ide&aacute;lny pre osvetlenie priechodov, vchodov&yacute;ch dver&iacute;, vstupov do gar&aacute;že, balk&oacute;nov alebo na z&aacute;hradu.</span>&nbsp;Hlavice lampy je možn&eacute; nastaviť do ľubovoľn&eacute;ho uhla.</p><br /><p style="text-align: justify;">Sol&aacute;rny panel cez deň transformuje sol&aacute;rnu energiu na elektrick&uacute; energiu, ktor&uacute; skladuje v nab&iacute;jateľnej bat&eacute;rii. Po zatmen&iacute; a zdetektovan&iacute; pohybu sa lampy zapn&uacute; automaticky. Disponuje s detektorom pohybu, ktor&yacute; je spojen&yacute; so sn&iacute;mačom s&uacute;mraku, preto funguje až po zatmen&iacute;.&nbsp;Keď nedetektu

Viac info Cena
Prenosný akumulátorový LED reflektor, 10 W

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Vďaka svojim rozmerom a funkcie je reflektor energeticky &uacute;sporn&yacute; a prenosn&yacute;. M&ocirc;že byť použit&yacute; v interi&eacute;ri aj exteri&eacute;ri, je odoln&yacute; voči p&aacute;du a prachu. Jas LED žiaroviek je možn&eacute; regulovať, t&yacute;mto sp&ocirc;sobom reflektor využijete nielen v z&aacute;hrade, ale aj v dielni a v men&scaron;&iacute;ch skladoch. Ak nepotrebujete pr&iacute;li&scaron; siln&eacute; svetlo, m&ocirc;žete regulovať intenzitu. Vďaka bat&eacute;rii si ho po dobit&iacute; m&ocirc;žete vziať kamkoľvek so sebou, takže m&ocirc;že byť vhodn&yacute; na dovolenku aj na ryb&aacute;rčenie. Navy&scaron;e je odoln&yacute; voči prachu a kvapk&aacute;m vody, ak začne pr&scaron;ať, st&aacute;le budete mať čas reflektor odložiť, nemus&iacute;te sa b&aacute;ť, že by sa zariadenie hneď zničilo. Preto m&ocirc;že byť perfektn&yacute; napr&iacute;klad počas nočn&eacute;ho k&uacute;pania v z&aacute;hrade alebo aj na kempov

Viac info Cena
Dvojitá solárna lampa s pohybovým senzorom

Dvojitá solárna lampa s pohybovým senzorom ⏳, nástenné prevedenie, dve svetelné zdroje, senzor pohybu✌. svieti v uhlu 120 stupňov✌

Viac info Cena
Hviezdna LED lampa

<p style="text-align: justify;">Hviezdna LED lampa premieta striedavo farebn&eacute; hviezdy na stenu a strop v celej miestnosti. Vytvor&iacute; int&iacute;mnu atmosf&eacute;ru n&aacute;ladov&eacute; svetlo v sp&aacute;lni a ob&yacute;vačke. Tiež m&ocirc;že byť mil&yacute;m doplnkom detskej izby, striedaj&uacute;ce sa svetl&aacute; a hviezdy up&uacute;taj&uacute; pozornosť drobca, m&ocirc;že mu pom&ocirc;cť upokojiť sa a zaspať. Lampu je možn&eacute; prev&aacute;dzkovať pomocou 3 bat&eacute;ri&iacute; AA.</p><br /><p>-Materi&aacute;l: plast<br />-Farba produktu: čierna, s farebn&yacute;mi striedav&yacute;mi svetlami&nbsp;<br />-Horn&yacute; priemer: 9 cm&nbsp;<br />-Doln&yacute; priemer: 11 cm<br />-Funguje na 3 ks AA bat&eacute;ri&iacute;&nbsp; (nie s&uacute; s&uacute;časťou balenia)&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p>

Viac info Cena

Najhľadanejšie