Nočné osvetlenie

Stropné svietidlo s meniacou farbou

Stropné svietidlo s meniacou farbou, ovládanie smartfónom, tabletom a diaľkovým ovládačom, variabilný jas a farba, prehrávanie hudby, budík.-Alinda.sk

Viac info Cena
Vodeodolná svetelná dekoračná reťaz, 15 ks E27 LED žiaroviek, 14,6 m, teplá biela

<p style="text-align: justify;">Sveteln&aacute; dekoračn&aacute; reťaz pom&ocirc;že vytvoriť skutočn&uacute; pr&iacute;morsk&uacute; atmosf&eacute;ru. M&ocirc;žete použiť na nespočetne veľa miest a pr&iacute;ležitost&iacute;, doma, v obchodoch, re&scaron;taur&aacute;ciach, ale bude skvelou ozdobou aj na r&ocirc;zmych podujatiach, svadb&aacute;ch, zaručene sa bude p&aacute;čiť hosťom.<br />Na bezpečnom a odolnom k&aacute;bli sa nach&aacute;dza 15 ks obj&iacute;mok, do ktor&yacute;ch jednoducho zapoj&iacute;te priložen&eacute; tepl&eacute; biele žiarovky a už je pripraven&yacute; na použitie.&nbsp;<br />K&aacute;bel m&ocirc;žete zavesiť pomocou kr&uacute;žok pri obj&iacute;mok, alebo dreven&eacute;ho tr&aacute;mu.&nbsp;<br />V pr&iacute;pade zak&uacute;penia viacer&yacute;ch reťazov ich m&ocirc;žete spojiť, čoho v&yacute;sledkom je e&scaron;te dlh&scaron;ia reťaz.</p><br /><p>&Scaron;pecifik&aacute;cia:<br />-Celkov&aacute; dĺžka k&aacute;bla: cca. 14,6 m<br />-Diaľka medzi žiarovkami: c

Viac info Cena
Vianočné dekoračné osvetlenie, 8 rôznych nastavení

<p style="text-align: justify;"><span><span>S na&scaron;ou svetelnou hrou m&ocirc;žete vytvoriť skutočn&uacute; sviatočn&uacute; atmosf&eacute;ru doma, v obchodoch alebo v stravovac&iacute;ch jednotk&aacute;ch.&nbsp;<span>Zariadenie premieta r&ocirc;zne vzory na stenu, v r&ocirc;znych farb&aacute;ch, vzory m&ocirc;žete prep&iacute;nať pomocou diaľkov&eacute;ho ovl&aacute;dača, ako aj r&ocirc;zne farby aleboj r&yacute;chlosť premietania</span></span>. M&ocirc;žete nastaviť aj časovač na 1; 2; 3; 4, 6; 8 hod&iacute;n.</span></p><br /><p style="text-align: justify;"><span class="m_1334414179983148197gmail-">Bal&iacute;ček obsahuje stabiln&uacute; podr&aacute;žku, ak chcete umiestniť dekoračn&eacute; svetlo na podlahu alebo na in&uacute; pevn&uacute; plochu, alebo vložiť do zeme vonku.</span>&nbsp;<span class="m_1334414179983148197gmail-">Pripojte k sieti pomocou k&aacute;bla a adapt&eacute;ra. Dĺžka k&aacute;bla je 306 cm.&nbsp;</span>&nbsp;<span class="m_1334414179983148197gmail-">Je d&o

Viac info Cena

Najhľadanejšie