Príslušenstvo k tabletom a notebookom

Stojan na notebook s nastaviteľným náklonom

<p style="text-align: justify;">Stojan na notebook s nastaviteľn&yacute;m n&aacute;klonom v&aacute;m poskytne &uacute;pln&uacute; slobodu v pr&aacute;ci, ale aj doma, aby ste mohli vykonať pr&aacute;cu alebo tr&aacute;viť voľn&yacute; čas č&iacute;m pohodlnej&scaron;ie. Je možn&eacute; nastaviť do r&ocirc;znych poz&iacute;ci&iacute;, vďaka čomu m&ocirc;žete notebook použ&iacute;vať počas ležania, v sedu, alebo postojačky. My&scaron; m&ocirc;žete umiestniť na postrann&yacute; z&aacute;sobn&iacute;k.</p><br /><p style="text-align: justify;">Rozmery z&aacute;sobn&iacute;ka na notebook: 42 x 26 cm<br />Rozmery z&aacute;sobn&iacute;ka na my&scaron;: 16 x 18 cm<br />Maxim&aacute;lna nosnosť: 10 kg</p><br /><p>Hmotnosť v&yacute;robku: 1,2 kg<br />Materi&aacute;l: plast<br />Rozmery bal&iacute;ka:&nbsp;<span>53,5x26,5x4,5 cm</span><br />Hmotnosť bal&iacute;ka: 1,3 kg</p>

Viac info Cena
USB stolný ventilátor

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ventil&aacute;tory s&uacute; najčastej&scaron;ie nevyhnutn&yacute;mi doplnkami letn&yacute;ch dn&iacute;. V hor&uacute;com počas&iacute; poskytuj&uacute; pr&iacute;jemn&eacute; osvieženie a rozpr&uacute;dia vzduch v miestnosti. Pre ľud&iacute;, ktor&iacute; pracuj&uacute; v kancel&aacute;rii, &scaron;tuduj&uacute; alebo tr&aacute;via dlh&eacute; hodiny pri p&iacute;sacom stole, je oveľa jednoduch&scaron;ie unaviť sa z tepla kv&ocirc;li nedostatku čerstv&eacute;ho vzduchu. Pripojte ventil&aacute;tor k portu USB na svojom notebooku a umiestnite ho kamkoľvek na stole, aby V&aacute;m ľadov&yacute; vzduch pr&iacute;jemne osviežil tv&aacute;r. Vďaka nastaviteľn&eacute;mu uhlu sklonu m&ocirc;žete nastaviť v&yacute;&scaron;ku.</p><br /><p><span><span><br /></span></span></p><br /><p dir="ltr"><span>Parametre:&nbsp;</span></p><br /><p dir="ltr"><span>- Rozmery ventil&aacute;tora: 15 x 14 x 8,5 cm&nbsp;&nbsp;</span></p><br /><p dir="ltr"><span>- Priemer:

Viac info Cena

Najhľadanejšie