Reproduktory

Bluetooth handsfree sada do auta

<p style="text-align: justify;">Vďaka handsfree sady nemus&iacute;te mobiln&yacute; telef&oacute;n držať v ruke, alebo telefonovať pomocou headsetu. Zapnut&iacute;m bluetooth ho m&ocirc;žete r&yacute;chlo sp&aacute;rovať s telef&oacute;nom a okamžite použ&iacute;vať. Pomocou tlačidiel m&ocirc;žete prijať a odmietnuť hovory a regulovať hlasitosť.</p><br /><p><span style="text-decoration: underline;">Niekoľko jednoduch&yacute;ch krokov na použitie:</span></p><br /><p style="text-align: justify;"><span>Zapnutie: stlačte a držte tlačidlo &bdquo;Play&ldquo; po dobu 2 sek&uacute;nd, k&yacute;m nezačne blikať modr&aacute; kontrolka. Po sp&aacute;rovan&iacute; sa zariadenie automaticky pripoj&iacute; k mobiln&eacute;mu telef&oacute;nu.</span><br /><span>Vypnutie: stlačte a držte tlačidlo &bdquo;Play&ldquo; po dobu 2 sek&uacute;nd a zariadenie sa vypne.</span><br /><span>Pripojenie: zariadenie je kompatibiln&eacute; so v&scaron;etk&yacute;mi zariadeniami Bluetooth.</span><br /><span>Po prvom pr

Viac info Cena

Najhľadanejšie