USB ventilátor

USB stolný ventilátor

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ventil&aacute;tory s&uacute; najčastej&scaron;ie nevyhnutn&yacute;mi doplnkami letn&yacute;ch dn&iacute;. V hor&uacute;com počas&iacute; poskytuj&uacute; pr&iacute;jemn&eacute; osvieženie a rozpr&uacute;dia vzduch v miestnosti. Pre ľud&iacute;, ktor&iacute; pracuj&uacute; v kancel&aacute;rii, &scaron;tuduj&uacute; alebo tr&aacute;via dlh&eacute; hodiny pri p&iacute;sacom stole, je oveľa jednoduch&scaron;ie unaviť sa z tepla kv&ocirc;li nedostatku čerstv&eacute;ho vzduchu. Pripojte ventil&aacute;tor k portu USB na svojom notebooku a umiestnite ho kamkoľvek na stole, aby V&aacute;m ľadov&yacute; vzduch pr&iacute;jemne osviežil tv&aacute;r. Vďaka nastaviteľn&eacute;mu uhlu sklonu m&ocirc;žete nastaviť v&yacute;&scaron;ku.</p><br /><p><span><span><br /></span></span></p><br /><p dir="ltr"><span>Parametre:&nbsp;</span></p><br /><p dir="ltr"><span>- Rozmery ventil&aacute;tora: 15 x 14 x 8,5 cm&nbsp;&nbsp;</span></p><br /><p dir="ltr"><span>- Priemer:

Viac info Cena

Najhľadanejšie